La mirada del agua

CAST – La urgencia de colectivizar la problemática del agua, como elemento controversial en las políticas del nuevo Milenium, llevó a Marianella Yanes a investigar sobre este elemento. El planeta azul se aridiza, se seca, y la realidad próxima puede ser muy dramática; por eso nació “The last drop”.  Pero, el libro de geopolítica, con sus rigores científicos, le dejó a la autora un agujero en la imaginación y movilizó esas imágenes que erizan a una mujer creativa, para proponerlas como narrativas de lo vivido, en ese largo viaje de la investigación. El libro contiene ilustraciones de Lilian Rosales.

Este libro cuenta con el apoyo de la Diputación de Tarragona.

CAT – La urgència de col·lectivitzar la problemàtica de l’aigua, com a element de controvèrsia a les polítiques del nou Mil·lenni, va portar Marianella Yanes a investigar sobre aquest element. El planeta blau és cada cop més àrid, s’asseca, i la realitat propera pot ser molt dramàtica; per això va néixer “The last drop”. Però, el llibre de geopolítica, amb els seus rigors científics, va deixar a l’autora un forat en la imaginació i va mobilitzar aquestes imatges que ericen una dona creativa, per proposar-les com a narratives del que s’ha viscut, en aquest llarg viatge de la investigació. El llibre conté il·lustracions de Lilian Rosales.

Aquest llibre compta amb el suport econòmic de la Diputació de Tarragona.

Autor: Marianella Yanes Oliveros

ISBN 978-84-09-44905-7

Pàgines: 152

Mides: 148 x 210 mm

Any: 2022

Idioma: castellano

Preu: 19 €